Η εταιρεία Λιάκος Μεταφορές Μ.Ι.Κ.Ε. ειδικεύεται στον τομέα των μεταφορών από το 1999. Διαθέτει ιδιόκτητα φορτηγά δημοσίας χρήσης για μεταφορές container και ντεπό με ανυψωτικό μηχάνημα για φορτοεκφόρτωση container, και γραφείο μεταφορών.


ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΛΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: LIAKOS TRANS

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

ΕΔΡΑ: ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 901, ΚΑΛΟΧΩΡΙ Τ.Κ. 57009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΕΤΟΧΟΣ: ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ: 800823319   Δ.Ο.Υ.: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 142165906000

ΤΗΛ: 2310 776684

EMAIL: liakostrans@gmail.com